Producenci
Polityka prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne

 1. Administratorem danych jest firma Konsultant Wiesław Polakiewicz z siedzibą w Poznaniu (60 – 538) przy ul. Kościelnej 30 lok. 59, posługująca się numerem NIP: 781-101-99-65 oraz posiadająca numer REGON: 630768360. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. 2. Słowniczek:
  1.  W przypadku gdy w polityce prywatności nie zastrzeżono inaczej, poszczególne słowa mają poniższe znaczenie:
   1. KONSULTANT – podmiot sprzedający towary i świadczący usługi, w zakresie sprzedaży publikacji, sprzedaży czasopism, produktów i usług reklamowych, organizacją szkoleń, konferencji, seminariów.
   2. UŻYTKOWNIK – przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 k.c., składający zamówienie na oferowane usługi lub towary.
   3. PORTAL – serwis internetowy umożliwiający zakup lub dostęp do produktów lub usług oferowanych przez KONSULTANT
 3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. KONSULTANT może wprowadzać pewne zmiany w Polityce Prywatności. W sytuacji gdy takie zmiany będą miały miejsce udostępnimy odpowiednią informację pocztą e-mail lub na stronach naszego PORTALU.

§2. Administrator Danych

 1. KONSULTANT jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz konto na naszym PORTALU, to przetwarzamy dane UŻYTKOWNIKA podane w formularzach t.j.: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 2. KONSULTANT jest także administratorem danych osób zapisanych na newsletter, osób zamawiających bezpłatne próbki produktów bądź posiadających testowy dostęp do zawartości PORTALU.
 3. Oznacza to, dane zostały pozyskane jako rezultat zamówienia przez UŻYTKOWNIKA naszego produktu lub usługi (w tym bezpłatnych próbek produktów), a także w trakcie związanej z realizacją zamówienia komunikacji, w tym podczas kontaktów bezpośrednich, od partnera współpracującego z KONSULTANTEM, a także ze źródeł ogólnie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych ogólnie dostępnych źródeł.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia realizację celu jakim jest wykonania umowy, której stroną jest UŻYTKOWNIK, którego dane dotyczą.
 5. KONSULTANT przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. KONSULTANT nie gromadzi i nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych).
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
  1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  2. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  3. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  4. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów, w tym celów marketingowych), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:
   1. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez UŻYTKOWNIKA, który zapisał się na newsletter,
   2. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez UŻYTKOWNIKA, który pobrał bezpłatne próbki produktów,
   3. w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez UŻYTKOWNIKA, który uzyskał testowy dostęp do materiałów.
  5. W ramach prawnie usprawiedliwionego celu KONSULTANTA Dane osobowe są przetwarzane w celu przesyłania informacji na temat produktów i usług własnych, a także produktów i usług podmiotów trzecich czyli starannie dobranych partnerów biznesowych.
 7. W ramach korzystania przez KONSULTANTA ze standardowych narzędzi udostępnianych np. przez Google, dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
 8. W celu zapewnienia adekwatnej oferty dla UŻYTKOWNIKÓW, możemy stosować profilowanie, czyli zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do analizy lub prognozy aspektów dotyczących preferencji i zainteresowań UŻYTKOWNIKÓW. Nie wywołuje to wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.
 9. Dane będą przetwarzane do momentu wyczerpania celu przetwarzania lub wycofania zgody.
 10. Każdy UŻYTKOWNIK, którego dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych, prawo sprzeciwu prawo wzniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w KONSULTANCIE jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail wydawnictwo@akademia-wina.pl
 12. KONSULTANT zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych UŻYTKOWNIKA po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 13. Usunięcie danych UŻYTKOWNIKA może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dane UŻYTKOWNIKA zbierane są w formie plików cookie, które wysyłane są na platformę Google Analitycs lub inne platformy analityczne. UŻYTKOWNIK może samodzielnie usunąć swój plik cookie. KONSULTANT nie ma jednak formalnych i technicznych możliwości usunięcia danych zebranych przed tą operacją.
 14. KONSULTANT nie udostępniania danych UŻYTKOWNIKA innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 15. KONSULTANT wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 16. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez KONSULTANTA bądź partnerzy, z którymi współpracujemy na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 17. Chociaż ta Polityka prywatności ustala pewne zasady zarządzania Danymi i dokładamy starań, aby te zasady wypełnić, nie możemy zagwarantować, że zasady te zostaną zawsze spełnione. Mogą pojawić się czynniki poza naszą kontrolą, które spowodują udostępnienie danych. W związku z tym nie dajemy żadnych gwarancji w stosunku do zarządzania Danymi oraz ich nieujawnienia. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa danych osobowych. Można je przesyłać na adres wydawnictwo@akademia-wina.pl

§3. Pliki cookies

 1. W związku z tym, że jest stosowana przez KONSULTANT technologia plików cookies (lub o funkcjonalności zbliżonej do cookies) zbiera informacje o każdej osobie odwiedzającej PORTAL poniższe postanowienia Polityki odnoszą się do osób, które korzystają z PORTALU, niezależnie czy pozostają jego Klientami (składają Zamówienia, otrzymują materiały darmowe lub posiadają Konto).
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA PORTALU i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych PORTALU. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA PORTALU pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest KONSULTANT
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych PORTALU do preferencji UŻYTKOWNIKA oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie UŻYTKOWNIKA PORTALU i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób UŻYTKOWNICY PORTALU korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji UŻYTKOWNIKA PORTALU (po zalogowaniu), dzięki której UŻYTKOWNIK nie musi na każdej podstronie PORTALU ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach PORTALU stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez UŻYTKOWNIKA.
 6. W ramach PORTALU stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach PORTALU, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach PORTALU;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach PORTALU;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych PORTALU;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez UŻYTKOWNIKA ustawień i personalizację interfejsu UŻYTKOWNIKA, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi UŻYTKOWNIK, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie UŻYTKOWNIKA treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNICY PORTALU mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu UŻYTKOWNIKA PORTALU. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator PORTALU informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych PORTALU.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym UŻYTKOWNIKA PORTALU i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem PORTALU reklamodawców oraz partnerów.
 10. UŻYTKOWNIK może zmienić sposób korzystania z plików cookies przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze PORTALU (i innych witryn internetowych). W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem Danych Osobowych przez KONSULTANTA uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl